Aylık sayfa girişinde son seyrimiz: 12.500

Sayfaya girişlerin yüzde 80’i cep telefonu, yüzde 18’i bilgisayar ve yüzde 2’i tabletten gerçekleşti.

Viyana – Gazetemize 9 Mart – 9 Nisan arasındaki sürede gerçekleşen giriş sayısı, yayında olduğumuz 19 ayın rekor düzeyine ulaştı: 12.500. Aynı süredeki takipçi sayısı ise, 8.000 civarında oldu. Bir önceki 30 günlük döneme göre, sayfaya girişte 3.500 artış var.

Sayfaya giriş sayılarına göre ilk on ülke şöyle: Türkiye, Avusturya, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturalya ve İsveç. Bir önceki 30 günlük döneme göre, İngiltere sekizinci sıradan beşinci sıraya yükseldi. İsviçre de bir sıra üste çıktı. Danimarka ilk ondan çıkarken, Avusturalya ilk kez bu gruba girdi ve dokuzuncu sıraya yerleşti.

Takipçilerin ülkelere göre dağılımı: Türkiye 3.134, Avusturya 1.838, Almanya 670, ABD 639, İngiltere 392, Fransa 234, İsviçre 107, Hollanda 78, Avusturalya 45, İsveç 25 ve diğerleri. Avrupa ülkelerindeki toplam takip, 3.344.

Sayfaya girişlerin yüzde 80’i cep telefonu, yüzde 18’i bilgisayar ve yüzde 2’i tabletten gerçekleşti. Aynı süre içinde, en yüksek günlük takip, 654 kişiyle 18 Mart’a oldu.

Vielleicht gefällt dir auch