Kendine yabancı

Hiç kimseye ‘hayır’ diyemediği, insanlara sürekli ‘evet’ dediği için ilişkileri pürüzsüz ilerliyordu fakat yavaş yavaş kendinden uzaklaşmaya başlamıştı. Kendini istemediği birçok şeye zorladıkça, kendine yabancılaşmıştı.

Solun haritadaki yeri

Bu soruya verilecek cevap, yalnızca teorik olmamalı. Masa başında oturup, bilgisayarda çizebileceğimiz bir yön veya rota değil burada söz konusu olan. Toplum eleştirisi pratiğinde ortaya çıkacak bir süreçten söz ediyoruz.

Toplantı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Saffet Arıkan Amfisi’ne giriyorum. Toplantı, İstanbul’da düzenlenen bir kültür festivalinin bir parçası. Kemal Tahir’in ciddi konuşmasından sonra Aziz Nesin’nin yarattığı hava, yaşam sevincimizi harlandırıyor.

Tarihin adaleti

Kırk yılda bir gerçekleşen bir adaleti genelleştiriyor, çokça rastlanan adaletsizlikleri ise insanların kötücüllüğü, cahilliği gibi kavramlarla geçiştirmeye, böylelikle de inancımızı zedelememeye çalışıyoruz.

Şair ve şiir üzerine

Şair ile şiiri arasındaki en önemli ilişki etik-estetik yakışmasıdır. Yaratıdaki estetik, yaratıcıdaki etikle uyum halinde değilse, şiirin güzelliğinin bir rastlantı ya da intihal becerisinden ibaret olduğu zamanla anlaşılır.