Sosyalist dijital toplum

Dünyada sayısı 3 milyarı aşan işçi var, gıda üretimi bugün 12 milyar insana yetecek miktarda. Peki 7,5 milyar insanın yaşadığı gezegende, bu insanların yarısı neden aç ve yoksul bırakılıyor?