Kavganın nedeni kıtlık mı, bolluk mu?

Çağımızda gıda bolluğu doğal olarak mevcut, ancak insanlığın önemli bölümüne ulaşımı kapatılıyor. Örneğin, Afrika´nın verimli toprakları satınalınarak yerli insanlara kapatılıyor, insanlar aç bırakılıyor, dışardan getirilen mevsimlik işçiler düşük maliyetle üretim yapıyor ve kapitalist ülkelere bu şekilde bolluk aktarılıyor.

Sosyalist dijital toplum

Dünyada sayısı 3 milyarı aşan işçi var, gıda üretimi bugün 12 milyar insana yetecek miktarda. Peki 7,5 milyar insanın yaşadığı gezegende, bu insanların yarısı neden aç ve yoksul bırakılıyor?