SÜLEYMAN ÖZDEK

Çımê Ap Ali Avasi muzo de mendbi

Zazaki – Ap Ali Avas, zaf mukallit u movetkar bi. Karkerê ke sıftu veren amê na Avusturya, komê inu de bi.

U waxt, xona kes çekuye Almanki nêzanene. Je ewro, nia marketê gırs ki çinebiye. İsonunê ma, herçi bakalo ra herinene.

Ap Ali Avas, ju roje sono bakal, xore tene zarzawet bijero. Bakal de ju cênıke gurina. Ap Ali çıtur ke kewtu zere, muzi amê çımu ver.

Bêçıka xo kenu derg, muzo musnenu. Cênıka ke bakali gurenena, u waxt nia wana:

– Banane!

Ap Ali Avas, unca dür ra wındenu, ebe bêçıke muzo musnenu. Cênıke, unca qesa xuya veren ana zon ver:

– Banane!

Ap Ali Avas, heni zonenu ke cênıke na qesa ebe Tırki vana: “Bana ne!” Yane, “mırê çı!” Aqılê xu, xonde sonu ser.

Hers beno Ap Ali Avas, ebê i hersi vecino teber. Tene fetelinu, çerexinu unca yenu i bakal. Unca bêçıka xu kenu derg, muzo musnenu: Cênıke, unca i qesi vana:

– Banane.

Ap Ali Avas, na raye tenena zaf qarino, ebe u hêrs bakal ra vejinu, ju het ra ki xo be xo phılnenu:

– Na edepsize de qayt kere, ez muz wazon, a vana “bana ne”. Ma eke “sana ne”, çıra uca gurina! Hawuu, bıra bıra!

…………………….………….
s.ozdek@icloud.com

Vielleicht gefällt dir auch