Çokdilli bir gazetecilik

Özgür, eşit, barış içinde; katılımcı, çoğulcu, direkt ve yerinde bir demokratik yaşam talep eden ve kurmak isteyenlerin saffında bir mevzi.

İnsan hayatında, sahici olan her şey tanımak ve bilgilenmek üzerinden gelişir. Samimi olan insanlar, tanıyıp yeterli oranda bilgi sahibi olduktan sonra fikir yürütürler. Ne yazık ki insanlık, hem de “bilgi ve iletişim çağı” diye tanımlanan 2000’li yıllarda, hâlâ “gereğince tanıyıp bilgilenmeden fikir yürütmek” gibi bir illetin yıkıcılığına maruz kalabilmektedir. Bu illete karşı mücadele eden birçok kişi, medya organı ve kuruluş da var elbette. Fakat bunların sayısının ve etki güçlerinin yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu sayıyı ve etki gücünü kendi çapımızda artırmak için, çok yönlü ve çok alanlı bir çalışma başlatmak istiyoruz.

İnternet gazetesi, kitap yayınlama, çok dilli kütüphane, belgeseller, çok çeşitli kurslar, seminerler, sergiler, dinleti tarzı konserler, okuma akşamları, konferanslar, paneller… El atılan her bir işte başarılı olundukça, zamanla yol, yöntem, araçlar değişip çeşitlenerek çoğalacaktır. Bu anlayış ve çerçevede, diğer çalışmaların yolunu açıcı, zemini hazırlayıcı etkisinden dolayı, yöneleceğimiz ilk alan olarak, medyayı belirledik. İlk adımı, internet gazeteciliği üzerinden atıyoruz.

Gazete, dergi, kitap alanında “ofset/matbaa” baskıların geride bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu alanlarla ilgili internet; yepyeni, maddi açıdan çok daha uygun, dağıtım bazında çok daha yaygın olanaklar sağlamış durumda. Yapmak istediğimiz internet gazeteciliğinde, tanıtıma ve tanımaya, bilendirme ve bilgi edinmeye öncelik ve ağırlık vereceğiz. Özel haberler, görüşmeler, röportajlar, araştırma ve inceleme dosyaları, tanıtım yazıları, duyurular… Öncelikli araçlarımız, bunlar olacaktır. Yorum, analiz ve daha birçok farklı biçimde sunulacak fikir yazılarına da yer vereceğiz elbette. Ama birkaç cümle yukarıda sıralanan, “öncelikli araçlarımız”ın yanı sıra, onlarla bağı içinde, bazen onların kıssadan hissesi, bazen de sonucu olarak!

Öngördüğümüz internet gazeteciliğinde esas alacağımız ana prensipleri, kısa ve net olarak bir de maddeler halinde sıralayalım:

 • Bu çalışma; uluslararası demokratizm kültürü, geleneği ve mücadelesinin bir parçası, bir bileşeni olacaktır.
 • Bu çalışma; her kim adına yapılırsa yapılsın yalan, yanlış, güdümlü propaganda ve ajitasyonlara kapalı olacaktır.
 • Bu çalışma; objektif (nesnel) ama bitaraf (tarafsız) da olmayacaktır. Tarafı; hakkı yenilenin, hukuku çiğnenenin, özgürlüğü kısıtlananın yanıdır.
 • Bu çalışma; demokrasi isteyenlerin, lafzen değil kelimenin gerçek anlamında demokrat olmasını şart koşar. Dolayısıyla:
  • öngördüğümüz internet gazeteciliği; farklı dünya görüşü, politik çizgi, düşünce, etnik köken, inanç, cinsiyet ve kültürden gelen insanların düzeyli, yetkin çalışmalarına açık;
  • ama, mevcut dünya sisteminin türevi olarak her ülke ve toplumda rastlanan klişeleri, önyargıları ve indirgeyici kategorileri kullanmaya kapalı olacaktır.
 • Bu çalışmada hiçkimse, hiçbir kimliğini gizlemek zorunda değildir.
 • Aynı şekilde hiçkimse inanç, etnik köken, cinsel aidiyet, yerli, göçmen gibi alanların her biri adına ayrımcı, ırkçı ya da şoven davranamaz.
 • Girişte de belirtildiği üzere ağırlık ve öncelik, özel haberlerde olacaktır. Yapılan haberlerin başka yerde yayımlanmamış olması yetmez elbette; gerçek bilgi, belge ve tanıklara dayanandırılması gerekir. Yani amaç, kelimenin gerçek anlamında ‘doğru haber’ vermektir.
 • Hayatın her alanıyla ilgili yetkin, yeterli araştırmalar, incelemeler, röportajlar, görüşmeler yapmak da bu pencerede çok önemsenen çalışmalar olacaktır.
 • Yer verilecek yorum ve analizlerde temel kıstaslar; bilgi ve belgeye dayandırma, tezi antiteziyle işleme, farklı fikirlerin karşılaşma olanağı bulmasını gözetmektir.

Öngördüğümüz internet gazeteciliği, kendi alanında eğitici rol oynamaya da özen gösterecektir. Bu çalışmaya emek verecek, katkı sunacak kişileri ilgilendikleri alanlarda yetiştirmek, daha da yetkinleştirmek için özel çaba ve çalışmalar organize edecektir. Çünkü el atılan nasıl bir iş ise yarım yamalak, hasbel kader değil; gerçekten öğrenerek, yetişerek layıkıyla yapılmalıdır.

Öngördüğümüz internet gazeteciliği, toplumun her kesimi ve hayatın her alanıyla ilgili ortak paydalarda buluşulduğu sürece, çok sayıda kurumla ortak çalışmalar yapmaya özen gösterir.

Özgür, eşit, barış içinde; katılımcı, çoğulcu, direkt ve yerinde bir demokratik yaşam tarzı talep eden ve kurmak isteyenlerin saffında bir mevzi olmak dileği ve umuduyla.

Vielleicht gefällt dir auch