SÜLEYMAN ÖZDEK

Gay veciyê minara ser!

Dı namdari benê; jü Erzıngan, o bin ki Erzurum rawo. Qalê ni mordemu zaferi jüru ser yenu zon ver. Hetê jürikerdene ra hurdımêna ki zaf soretli benê. Rocê kunê bas: Jü Erzıngan, o bin Erzurum ra peya vecino ra rae. Hama hama wertê ni dı bazaru de qeza Têrcani esta. Dı jürekeri Têrcan de raştê jübini benê.

Erzınganıc pers keno:

– Bıra, koti ra yena?

Erzurumıc:

– Erzurum ra yenane.

– Veng u vac? Nia sona koti?

– Pawulka Erzurumi, seker nêresnena. Mı rê ki çê de zaf seker lazımo. Son Erzıngan ra seker an.

Na raye ki Erzurumıc pers keno:

– Ma, tı koti ra yena? Hetê sıma de veng u vac?

– Ez Erzıngan ra yenane. Ez ke veciyane ra rae, dı gay veciyay vi minara camiye, uca dêne jübini ro! Nêzanen se bi!

Erzurumıc cüab dano:

– La lao ocağkor, mevace, mevace! Coru jüro nianên beno!

-Ma, pawulka Erzurumi torê seker nêresnêne, jüro nianên beno, gay çıra  minara meveciyê!

Nae sera mordemê Erzurumi bas keno vindi. 

s.ozdek@gmx.at

Vielleicht gefällt dir auch