Werner Finke | Kürt etnografyasının gözü olarak fotoğraf

Mehmet Emir, 9 Haziran’da “SOHO in Ottakring” kapsamında, etnolog Finke’nin, Kürtlerle ilgili çektiği, kaydettiği görsel-işitsel belge ve etnografik koleksiyondan derlenen bir sunum yapacak.

Öneri / Sanat – Fotoğraf sanatçısı Mehmet Emir, “SOHO in Ottakring” (SOHO Ottakring’de) adlı sanat festivaline bir fotoğraf alanından, Sosyal Antropoloji Enstitüsü ve Avusturya Bilimler Akademisi’nin desteklediği ve 9 Haziran günü izlenebilecek bir sunumla katılıyor. Avusturyalı etnolog Werner Finke’nin, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde kayda geçirdiği görsel-işitsel belgeler ve etnografik koleksiyonlardan derlenen bir sunum. Sunumda yer verilecek olan materyaller, 1970’lerin başlarında Kürtlerin yaz dönemi kırsal hayatı hakkında benzersiz ve bugüne kadar yayımlanmamış materyaller.

Solda, Werner Finke’nin çektiği fotğraflardan biri ve sağda Finke’nin kendisi. (©W.Finke-Institut-für-Sozialantropologie)

Werner Finke otuz yıl boyunca Kürtlerin içindeydi

Fotoğraf, Kürtler açısından reddedilen ya da çarpıtılan varlıklarının belgesi olarak işlev gören en önemli iletişim ve sanat araçlarından biridir. Bu aracı en iyi kullananlardan biri, 1942 – 2002 yılları arasında yaşamış, talihsiz bir trafik kazasında yaşamını kaybetmiş olan Werner Finke’dir. Finke, otuz yılı aşkın bir süre düzenli olarak Türkiye’ye seyahat etti, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde görsel-işitsel belgeseller ve etnografik koleksiyonlar üretti.

Söz konusu seyahatlerini 1966’dan gerçekleştirmeye başlayan Werner Finke, en çok Türkiye’deki Kürt illerine konuk oldu. İran ve Irak sınırına yakın kentlerin, ilçe ve köylerin sakinlerini, dağlarını, nehirlerini, yaylalarını kayda geçirdi. O diyarlar tarafından adeta büyülenen Finke, bu hayranlığının verdiği motivasyon ve enerjiyle, seyahatlerini uzun yıllar boyu tekrarladı.

Zor şartlar altında sürdürülen seyahatlerdi bunlar. Çünkü özellikle Türkiye’de, cumhuriyetin kuruluşundan beridir Kürtlerin varlığı tanınmıyor, dilleri reddediliyordu. Bu hal, resmi cepheden on-on beş yıl öncesine kadar devam etmişti. Finke’nin o koşullara rağmen ve o dönemlerle ilgili bugüne bıraktığı görsel-işitsel belgeler, bu açıdan da çok önemlidir.

Finke’nin Kürtlerle ilgili bütün bu çalışmaları, kız kardeşi tarafından Avusturya Bilimler Akademisi (Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – ÖAW) çatısı altındaki Sosyal Antropoloji Enstitüsü‘ne (Institut für Sozialanthropologie -ISA) teslim edilmişti.

Çok yönlü bir sanatçı: Mehmet Emir

Sunumu yapacak olan Mehmet Emir, öncelikle fotoğrafçılığa odaklanmış bir sanatçı. Ama aynı zamanda gazeteci (Augustin dergisi), müzisyen ve sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyor. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof. Hans Scheirl’den resim eğitimi aldı. Viyana dışında Londra, New York ve İstanbul’da fotoğraf sergileri açtı.

2012 yılında, Türkiye’de yaşayan ebeveynleriyle sürdürdüğü mektuplaşmalarını topladığı “Hala Viyana’dayım” (Ich bin immer noch in Wien) adlı kitabı yayımlandı. Halen Sosyal Antropoloji Enstitüsü ve ACDH-Avusturya Bilimler Akademisi’nde çalışmaktadır.

6-20 Haziran günleri arasında gerçekleşecek olan “SOHO in Ottakring” festivalinin bütün etkinlikleri, Covid-19 salgını dolayısıyla bu yıl sanal kanal üzerinden yapılacak.

……………………………………………………..
Link: http://www.sohoinottakring.at/projekt/festival-2020/

Vielleicht gefällt dir auch