Salgın, 1 Mayıs’ı dijital platformlara hapsetti

Avusturya’da 1 Mayıs mitingleri, 1890’dan beridir yapılıyor. Resmi tatil ilan edilmesi, Birinci Cumhuriyet’e yaşıt. İlgili yasal düzenleme, 25 Nisan 1919’dan beridir yürürlükte.

Öneri / Tanıtım – Koronavirüs salgını dolayısıyla, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avusturya’da da bu yılki 1 Mayıs’ta geniş kitlesel yürüyüş ve mitingler yapılamıyor. Yani bu yıl, 1 Mayıs da dijital platformlarda olacak.

Avusturya’da 1 Mayıs mitingleri, dönemin sosyaldemokrat hareketinin organizasyonu ve öncülüğünde, 1890 yılından beridir yapılıyor. Avusturya sosyaldemokrasi hareketi, 1889’da kurulan Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (Sozialdemokratische Arbeiter Partei – SDAP) altında yürütüyordu çalışmalarını ve bu hal, Austro-faşizmin iktidar olduğu 1934’te kapatılana kadar böyle devam etti. O ilk miting, sosyaldemokrasi hareketinin en güçlü olduğu Viyana’da gerçekleşmişti.

Dönemin sayılı gazetelerinden (Arbeiter-Zeitung / İşçi Gazetesi gibi) günümüze kalan bilgilere göre, 100.000’den fazla kişinin katıldığı ilk 1 Mayıs mitingi, Viyana’nın (ülkenin en büyük lunaparkına da sahip) Prater semtinde organize edilmişti. Prater’in tercih edilmesi, buranın çok geniş bir yeşil alana sahip olması dolayısıylaydı. SDAP ve bileşenlerinin öncülüğünde organize edilen 1 Mayıs mitingleri her yıl gerçekleşir oldu ve miting alanı 1918’e kadar, Prater semtiydi.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918’den sonra, 1 Mayıs’la ilgili üç önemli gelişme gündeme geldi:

  • İlki, bu yıl içinde, uluslararası sosyaldemokrasi hareketindeki sosyaldemokrasi-komünist ayrışmasının bir parçası olarak, AlmanAvusturya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutsch-Österreich-KPDÖ) adıyla yeni bir partinin kuruluşuydu.
  • İkinci gelişme, başkent Viyana Belediye yöntiminin artık osyaldemokrat SDAP’ın eline geçmesiydi.
  • Üçüncüsü ise, 1 Mayıs mitiglerinin, Prater semtinden, Viyana Belediye Meydanı’na (Wiener Rathausplatz) alınmasıydı ve kentin ana bulvarlarından Ring’de yürüyüş kortejlerinin oluşturulmaya başlanmasıydı. Geniş kitleler gruplar halinde, kentin dört bir yanından Ring bulvarına ulaşır, orada korteje eklenerek Viyana Belediye Meydanı’na yürürdü.

1 Mayıs’ın yasal zemini, Federal Cumhuriyet’le yaşıt

İlk mitingden başlayarak her 1 Mayıs günü, işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinin talep edildiği ve alındığı bir gün olageldi. Bu günün yasal çerçeveye kavuşturulması ve resmi tatil ilan edilmesi talebi, ilk kez 1907’de gündeme geldi ve o yılki toplu iş sözleşme görüşmelerinin temel maddelerinden biri oldu. Bu yıl içinde yapılan toplu iş sözleşmelerinin yüzde 62’sinde bu talep kabul edildi de.

1 Mayıs’ın ülke genelinde, yani işçilerin çalıştığı bütün sektör ve alanlarda resmi tatil ilan edilmesi ise, Birinci Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte gerçekleşti. 25 Nisan 1919’dan beridir, yürürlükte olan bu yasal düzenleme, Austro-faşizm (1933-38) ve Nazi işgali ve ilhakı (1938-45) döneminde askı alındı, yasaklandı. Austro-faşist yönetim bu günü, 1934 yılından itibaren, diktatörlüğün yasal kılıfı olan anayasasının günü şeklinde kutlamaya başladı. Naziler ise “Alman İş Günü” („Milli Çalışma Günü“) adıyla, patronlar ile emekçileri aynı cephede toplamanın aracı haline getirdiler.

İkinci Dünya Savaşı’nın faşizmin yenilgisiyle sonuçlanmasından, yani 1945’ten sonra, 1 Mayıs yeniden Birinci Cumhuriyet’teki hali ve anlamıyla resmi tatil oldu. İlgili yasal düzenleme, 20 Ağustos 1949 tarihlidir.  

Avusturya’da 1 Mayıs’ın ilkleri

İlk kez 1921’de, önce ilçelerde mitingler gerçekleştirilip, ondan sonra çeşitli buluşma noktalarından Ring (Wiener Ringstrasse) bulvarı üzerinden Rathausplatz’daki ana miting alanına gidilir oldu.

1926’da ilk kez, 1 Mayıs’tan bir önceki akşam, işçi gençliği için bir fener alayı yapıldı.

İlk kez 1946’daki 1 Mayıs’ta, Viyana’daki mitinge katılanların sayısı 200.000’nin üzerine çıktı.

İlk olaylı 1 Mayıs, 1981’deki oldu. SPÖ’lü politikacılardan ve “Avusturya-İsrail Toplumu” (Der Präsident der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft) Başkanı Heinz Nittel, mitinge gidişi sırasında bir suikaste maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Saldırıyı, Filistinli Abu-Nidal örgütü düzenlemişti.

…………………………………
info@öneri.at

Vielleicht gefällt dir auch