Türkiye’deki ‘ifşa eylemleri’, Öneri’nin konumu ve tavrı

Öneri yazarları, “taczi ifşa etme” eylemleri hakkında bir fikir alışverişi ve tutum belirleme süreci yaşadı.

Gazete Öneri – Türkiye’deki edebiyat camiasından Hasan Ali Toptaş ile başlatılan ve yayılan “tacizleri ifşa etme” temelinde gelişen yeni bir kadın eylemleri süreci yaşanıyor. Öneri gazetesinin de yazarları arasında yer alan Muzaffer Oruçoğlu, farklı açılardan bu sürecin doğrudan parçası haline geldi. Hem attığı bir ‘twitt’le hem de Komün Tv’de ekrana gelen ve Zafer Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu “Serbest Söyleşiler” adlı programda yaptığı geniş ve ayrıntılı açıklamalarıyla.

Öneri gazetesinin düzenli yazarları, bu vesileyle kendileri gibi aynı gazetenin düzenli yazarlarından biri olan Muzaffer Oruçoğlu’nun bu güncel süreciyle ilgili, bir fikir alışverişi ve tutum belirleme süreci yaşadılar. Oruçoğlu’nun açıklamalarında ve sergilediği tavırda önemsediğimiz ciddi problemleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Söz konusu televizyon programı, aceleye getirmenin de tetiklemesiyle birçok kötü, eksik ve yanlış sunumun mecrası olmuştur.
 • Sürmekte olan ‘ifşa eylemleri’, güncel bağlamından koparılarak, taciz ve tecavüzle ilgili o an akla geldikçe ifade edilen bilgi, yorum, fikir, deneyim yığınağının altında ve gölgesinde bırakılmıştır.
 • Sürece alel acele dalış; her zaman, her yerde ve her şey için söylenecek sözlerin, tanım ve tanımlamaların varolduğu şeklindeki tepeden bakma tavrının tekrarlanması olmuştur.
 • İnsanlık tarihine damgasını vuragelmiş önemli ve hassas sorunlardan birinde, herhangi bir yeni ve ilgili hazırlığa, ön araştırmaya, somut bilgi, belge, tanığa gerek görmeden; “ben zaten işin aslını biliyorum”, “sandığınız gibi değil” havasına girilmiştir.
 • Somut süreçte olup bitmekte olana tepeden bakılmış; “lütüfkâr”, beğenmeyen, küçümseyen bir hava sergilenmiş; “o değil bu” ya da “öyle değil böyle” şeklindeki ifadeler, akıl vermeyi öne çıkaran bir temelde sarf edilmiştir.
 • Kadın hareketine karşı, akılvericiliği çok bariz hissettiren böyle bir duruş, o hareketin yanlış ve eksiklerini ortaya koyma olanaklarını da önemli oranda ortadan kaldırmıştır.
 • Sürmekte olan ifşa eylemlerinde taciz etmekle itham edilen erkek şair ve yazarlar ile taciz edilen kadınlar varken; konuyla ilgili daha ilk açıklamada ilgili şair ve yazarların toptan linç edilmemesi, onların eserlerinin ayrıca ele alınması öne çıkarılmış; ilk taşın kime ya da kimin için atılması gerektiği konusunda ciddi bir handikap yaşanmıştır.
 • Somut ifşa eylemlerini, “sizinki de bir şey mi” havasında değersizleştirmek; bunu da daha büyük, daha ağır taciz ve tecavüzleri işaret etmenin gerekçesi yapmak yanlış bir tavırdır.
 • İfşa eylemlerinin ilk hedefi olan yazar Hasan Ali Toptaş’ı hem tanımadığını söyleyip, hem de ayrıntılı ve olumlayıcı kişilik tanımlamaları üzerinden savunmak, hem ciddi bir çelişkidir hem de kafa karışıklığını gösterir.
 • Ötekine yaklaşım ve davranışını sadece kendinden yola çıkarak sergilemek, taczetmenin önde gelen yol ve yöntemlerinden biridir. Oruçoğlu’nun, muhattabı olan bir kadın yazarın kendini tanımlama ve var ediş özgürlüğü ve hakkını yadsıyarak “seni dudaklarından öperim” şeklinde konuşması ve yazması, bu olay bağlamında sözlü tacizdir.

Öneri gazetesi düzenli yazarları olarak, ilgili fikir alışverişi ve tutum belirleme sürecimizde başından beri iki temel eğilim öne çıktı:

 1. Muzaffer Oruçoğlu’nun yazılarına son vermek ve arşivdeki yazılarını da kaldırmak.
 2. Taciz olaylarına yaklaşımı dolayısıyla Oruçoğlu’nu kınamak, eleştirmek, özür dilemeye davet etmek; ama ifade özgürlüğü konusundaki hassasiyetimiz gereği Öneri’de yazılarına yer vermeye, yazarlarımızdan biri olarak görmeye devam etmek.

Gazetemizin yayın kurulunun dörtte üçü, fikrini bildiren yazarlarının ise sekizde altısı ikinci tavrın doğru olduğunu ifade etti. 1 Ekim 2018’de çevrimiçi yayın hayatına başladığında, Muzaffer Oruçoğlu’nu yazarları arasında yer almaya davet eden, Öneri gazetesinin kendisiydi. Birlikte çalışmaya devam edileceğimizi burada deklere ederken, Oruçoğlu’nu tavırındaki eksik ve hataları düzeltmeye, ilgili kesimlerden özür dilemeye davet ediyoruz.*

Öneri / Vorschlag

……………………………………………………
* Yukarıdaki açıklama kaleme alınmış ama henüz paylaşılmamışken, Muzaffer Oruçoğlu kendisiyle yapılan ve Gazete Patika’da yayımlanan bir görüşmede “özür” diledi ve kimi hatalarını kabul etti. İlgili link:
https://www.gazetepatika12.com/muzaffer-orucoglu-mucadeleci-kadinlardan-ozur-diliyorum-79574.html

Vielleicht gefällt dir auch