TU Bilgisayar Kursu öğrencisi mülteciler sertifikalarını aldılar

TU’nun 2020 yaz dönemi sığınmacılar için açtığı bilgisayar kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere geçtiğimiz hafta içinde sertifikaları verildi.

Özel Tanıtım / Viyana –  Teknik Üniversite’nin (Die Technische Universität Wien – TU) 2020 yaz dönemi sığınmacılar için açtığı bilgisayar kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere geçtiğimiz hafta içinde sertifikaları Prof. Reinhard Pichler ve Dr. Nysret Musliu tarafından verildi. Yapılan törende TU İnsan Kaynakları ve Gender sorumlusu rektör yardımcısı Mag. Anna Steiger ile  TU Eğitim ve Öğretim Sorumlusu ve Rektör Yardımcısı Prof. Kurt Matyas birer konuşma yaptılar.

Mag. Anna Steiger ve Prof. Kurt Matyas yaptıkları konuşmalarda sığınmacılara Avusturya’nın çalışma yaşamına katılma imkânı verilmeden gerçek entegrasyonun gerçekleşmeşinin mümkün olamayacağını vurguladılar. Avusturya’da birçok alanda personel açığı olduğunu, dolayısıyla sığınmacıların iş yaşamına dahil edilmelerinin hem Avusturya ekonomisi hem de sığınmacıların sosyal yaşamları açısından gerekli olduğunu söylediler. Bu projenin, sığınmacıların belli meslek alanlarında ve diğer sosyal yaşamla ilgili alanlarda eksik kalmış olan eğitimlerine katkıda bulunmak için çok yararlı olduğunu belirttiler. Her iki akademisyen de sığınmacılara bol şans ve başarı diledi.

Çalışmalar iç içe iki ayrı proje olarak gerçekleşiyor

Sözü edilen çalışmalar aslında iç içe iki ayrı proje kapsamında gerçekleşiyor. 2015 yılında gerçekleşen Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kitlesel sığınmacı akını sırasında Avusturya’da çeşitli inisiyatifler oluşmuştu. Üniversiteler Konferansı (Die Österreichische Universitätenkonferenz/uniko) adlı çatı organizasyonunun bütün üniversiteleri kapyasan “MORE” adlı projesinin yanında, üniversiteler sığınmacılara acil eğitim verebilmek için tek tek bağımsız projeler oluşturmuşlardı. Viyana Teknik Üniversitesi (TU) bünyesinde ise o zamanki İnformatik Fakültesi Dekanı Hannes Werthner’le birlikte bir avuç öğrenci ve öğretim görevlisi “welcome.TU.code” diye adlandırdıkları bağımsız bir projeyle katkıda bulunmuşlardı. Her iki proje de şu anda hayatta.

Üniversiteler Konferansı’nin projesi “MORE” bir süre kesintiye uğradıktan sonra geçtiğimiz  2019/2020 ders yılında (MORE 2.0) adıyla tekrar hayata geçirildi. Proje iki sömestr sürüyor. Kış sömestrinde, “Leben und Arbeiten in Österreich” (Avusturya’da Yaşam ve Çalışma) ve “Mathematik” (Matematik) başlıkları altında iki kurs veriliyor. Yaz sömestrinde ise bu kursları başarıyla tamamlayan öğrenciler “Informatik” (Bilişim Teknolojisi) ve/veya “Architektur” (Mimarlık) kurslarına devam etme hakkını kazanıyorlar.[1]

“welcome.TU.code“ projesi ise üniversite bünyesinde bir enstitüsü tarafından yaz ve kış döneminde yalnızca bilgisayar kursları vererek ayrıca sürdürülüyor. Prof. Reinhard Pichler ve yardımcısı Dr. Nysret Musliu projeyi başlatanlar arasında.[2] Beytur Borovalı ise kurs programının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu.

Borovalı projeyle ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı: “Bu sömestr daha öncekilere oranla çok daha başarılı olduk. Hatta Corona’dan ötürü digital olanakları ve ‘distance learning’ olanaklarını kullanmak umduğumdan çok yararlı oldu. Kursa başlayan 24 kişiden 15’i sertifika almaya hak kazandı. Biz  ‘welcome.TU.code’ olarak bu hizmeti sığınmacı statüsünde olan insanların ötesinde göçmenlere ve toplumun ihtiyacı olabilecek diğer kesimlerine de sunmayı düşünüyoruz. MORE 2.0. kadrosunu da bu konuda ikna etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki kış sömestri için şimdiden plan yapmaya çalışıyoruz. Yeni ders yılı başvurularıyla ilgili bilgi vereceğiz.”


[1]Bkz.: MORE 2.0 – Digitale Integration

[2]Bkz.: welcome.TU.code

Vielleicht gefällt dir auch