Über uns

Eine mehrsprachige Online Zeitung aus Österreich

Öneri (Vorschlag) ist eine mehrsprachige (Deutsch, Türkisch, Kurdi und Zazaki) Online Zeitung, die seit dem 1. Oktober 2018 im Netzt ist. In Öneri (Vorschlag) wird der Schwerpunkt auf Interviews, Reportagen, politischen- sozialen- und wirtschaftlichen Nachrichten und dokumentarischen Berichten aus Österreich gesetzt, auf die vielfältigen Inhalte und die progressive künstlerische Ausdrucksweise aufmerksam gemacht und neue Formen des demokratischen Zusammenlebens in den Mittelpunkt gestellt.

Die Suche nach Wahrheit bedeutet gleichzeitig, sich unaufhörlich weiter zu bilden und Dinge für sich greifbar, definierbar zu machen. Es wäre zu erwarten, dass sich die Meinungsbildung in dieser bewusst erlebbaren Aufwärts-spirale vollzöge. In unserem so genannten Wissens- und Informationszeitalter lässt es sich jedoch beobachten, dass sich der/die einzelne einer Flut an Inputs ausgesetzt ist, sodass er/sie sich ohne jegliche tiefe Analyse oft an der Oberflächigkeit bewegen muss.

Es hat sich im Laufe der letzten Jahre gezeigt, dass die sozialen, politischen Kräfte, die für eine offene, ethnisch-kulturell-religiös vielfältige Gesellschaft stehen, diesem Phänomen wenig entgegen wirken können. Die universitären Disziplinen, Qualitätsmedien und Multiplikatoren/innen sind stets im Bemühen, die Gesellschaft von der ständigen Geiselschaft der Oberflächlichkeit, die sich autoritär, emotionell und triebhaft manifestiert, los zu lösen. Genau dort wollen wir ansetzen und ein Teil dieses Bemühens werden. Mit wahrhaftiger, authentischer Sichtweise werden wir den notwendigen medialen Beitrag leisten, ausgestattet mit einem Wissen, das uns der direkte Zugang zu den Gruppen, über die wir berichten, ermöglicht.

Den ersten Schritt bildet eine Online Zeitung, die inhaltlich mit Fakten und analytischen Hintergründen auf eine gewisse Objektivität abzielt. Diese werden in Form von Interviews, Reportagen, politischen- sozialen- und wirtschaftlichen Nachrichten und dokumentarischen Berichten zunächst in vier Sprachen angeboten. Leserbriefe, literarische Präsentationen, Diskussionen und Tipps diese vielfältige Zeitung an, deren journalistische Arbeit basiert.

 • der Europäischen Menschenrechtskonvention und Rechtsstaatlichkeit
 • Objektivität, Sachlichkeit, Unabhängigkeit und auf lebendiger Demokratie als Lebensform
 • dem Engagement gegen jegliche Art von verleumderischer, propagandistischer Berichterstattung, Diskriminierung, Rassismus, Fundamentalismus und Sexismus

So ist die Online Zeitung gazeteoneri.at jeder ethnischer und geschlechtlicher Zugehörigkeit, die sich sachlich, korrekt, informativ, wahrhaftstreu und nach den obengenannten Grundprinzipen äußert, gegenüber offen.

Jede/r, die/der sich für Freiheit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, friedliches Miteinander, für eine offene Gesellschaft, Pluralismus, Solidarität, Rechtsstaatlichkeit und direkte-solidarische Demokratie einsetzt, ist hochwillkommen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Avusturya’dan çokdilli bir sanal gazete

İnsan hayatında, sahici olan her şey tanımak ve bilgilenmek üzerinden gelişir. Samimi olan insanlar, tanıyıp yeterli oranda bilgi sahibi olduktan sonra fikir yürütürler. Ne yazık ki insanlık, hem de “bilgi ve iletişim çağı” diye tanımlanan 2000’li yıllarda, hâlâ “gereğince tanıyıp bilgilenmeden fikir yürütmek” gibi bir illetin yıkıcılığına maruz kalabilmektedir. Bu illete karşı mücadele eden birçok kişi, medya organı ve kuruluş da var elbette. Fakat bunların sayısının ve etki güçlerinin yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu sayıyı ve etki gücünü kendi çapımızda artırmak için, çok yönlü ve çok alanlı bir çalışma başlatmak istiyoruz.

İnternet gazetesi, kitap yayınlama, çok dilli kütüphane, belgeseller, çok çeşitli kurslar, seminerler, sergiler, dinleti tarzı konserler, okuma akşamları, konferanslar, paneller… El atılan her bir işte başarılı olundukça, zamanla yol, yöntem, araçlar değişip çeşitlenerek çoğalacaktır. Bu anlayış ve çerçevede, diğer çalışmaların yolunu açıcı, zemini hazırlayıcı etkisinden dolayı, yöneleceğimiz ilk alan olarak, medyayı belirledik. İlk adımı, internet gazeteciliği üzerinden atıyoruz.

Gazete, dergi, kitap alanında “ofset/matbaa” baskıların geride bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu alanlarla ilgili internet; yepyeni, maddi açıdan çok daha uygun, dağıtım bazında çok daha yaygın olanaklar sağlamış durumda. Yapmak istediğimiz internet gazeteciliğinde, tanıtma ve tanımaya, bilendirme ve bilgi edinmeye öncelik ve ağırlık vereceğiz. Özel haberler, görüşmeler, röportajlar, araştırma ve inceleme dosyaları, tanıtım yazıları, duyurular… Öncelikli araçlarımız, bunlar olacaktır. Yorum, analiz ve daha birçok farklı biçimde sunulacak fikir yazılarına da yer vereceğiz elbette. Ama birkaç cümle yukarıda sıralanan, “öncelikli araçlarımız”ın yanı sıra, onlarla bağı içinde, bazen onların kıssadan hissesi, bazen de sonucu olarak!

Öngördüğümüz internet gazeteciliğinde esas alacağımız ana prensipleri, kısa ve net olarak bir de maddeler halinde sıralayalım:

 • Bu çalışma; uluslararası demokratizm kültürü, geleneği ve mücadelesinin bir parçası, bir bileşeni olacaktır.
 • Bu çalışma; her kim adına yapılırsa yapılsın yalan, yanlış, güdümlü propaganda ve ajitasyonlara kapalı olacaktır.
 • Bu çalışma; objektif (nesnel) ama bitaraf (tarafsız) da olmayacaktır. Tarafı; hakkı yenilenin, hukuku çiğnenenin, özgürlüğü kısıtlananın yanıdır.
 • Bu çalışma; demokrasi isteyenlerin, lafzen değil kelimenin gerçek anlamında demokrat olmasını şart koşar. Dolayısıyla:
  • öngördüğümüz internet gazeteciliği; farklı dünya görüşü, politik çizgi, düşünce, etnik köken, inanç, cinsiyet ve kültürden gelen insanların düzeyli, yetkin çalışmalarına açık;
  • ama, mevcut dünya sisteminin türevi olarak her ülke ve toplumda rastlanan klişeleri, önyargıları ve indirgeyici kategorileri kullanmaya kapalı olacaktır.
 • Bu çalışmada hiçkimse, hiçbir kimliğini gizlemek zorunda değildir.
 • Aynı şekilde hiçkimse inanç, etnik köken, cinsel aidiyet, yerli, göçmen gibi alanların her biri adına ayrımcı, ırkçı ya da şoven davranamaz.
 • Girişte de belirtildiği üzere ağırlık ve öncelik, özel haberlerde olacaktır. Yapılan haberlerin başka yerde yayımlanmamış olması yetmez elbette; gerçek bilgi, belge ve tanıklara dayanandırılması gerekir. Yani amaç, kelimenin gerçek anlamında ‘doğru haber’ vermektir.
 • Hayatın her alanıyla ilgili yetkin, yeterli araştırmalar, incelemeler, röportajlar, görüşmeler yapmak da bu pencerede çok önemsenen çalışmalar olacaktır.
 • Yer verilecek yorum ve analizlerde temel kıstaslar; bilgi ve belgeye dayandırma, tezi antiteziyle işleme, farklı fikirlerin karşılaşma olanağı bulmasını gözetmektir.

Öngördüğümüz internet gazeteciliği, kendi alanında eğitici rol oynamaya da özen gösterecektir. Bu çalışmaya emek verecek, katkı sunacak kişileri ilgilendikleri alanlarda yetiştirmek, daha da yetkinleştirmek için özel çaba ve çalışmalar organize edecektir. Çünkü el atılan nasıl bir iş ise yarım yamalak, hasbel kader değil; gerçekten öğrenerek, yetişerek layıkıyla yapılmalıdır.

Öngördüğümüz internet gazeteciliği, toplumun her kesimi ve hayatın her alanıyla ilgili ortak paydalarda buluşulduğu sürece, çok sayıda kurumla ortak çalışmalar yapmaya özen gösterir.

Özgür, eşit, barış içinde; katılımcı, çoğulcu, direkt ve yerinde bir demokratik yaşam tarzı talep eden ve kurmak isteyenlerin saffında bir mevzi olmak dileği ve umuduyla.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Konsepta rojnamevaniyeka nû

Mirov di jiyana xwe da bi zanyarî û hînbûyinê xwe bi nûva dike û pêşve diçe. Piraniya însanan bi hînbûyîna rastinî xwe wek zanyar nîşan didin. Mixabin di demsala zanyarî û dîjîtalê de mirovatî dîsa jî bi nezanî jiyana xwe didomîne û bi kêmfikirî kirinên xwe tîne ser zimên.

Helbet mirovên zana, rexistinên rêk û pêk, rojnameyên rast dinivîsin hene, lê kêm in, têsîra ewana li ser civate kêm ê. Em jî dixwazin piçek gora quweta xwe alîgir bin, bo ve jî me xebateka bi firehî girt pêşiya xwe. Ev jî rojnameyeka li ser Internetê ye. Di vê rojnamê de emê pirrzimanî bi karbînin, nûçeyên rastî, analîz, hevpeyvîn, lêkolîn, dîrok û li ser jiyana rojane bisekinin.

Di vê rojnamê de prensîbên bingehîn ev in:

 • Ev kar, gorê mafên mirovahatî ên navnetewî ye û gorê demokrasiya rastî bimeşe
 • Ji hemberê nûçeyên şaş, ji propagandên siyasî, ajîtasyon û nijadperestiyê re hatiye girtin
 • Ev karekî objektîv e, dijî neheqî ye, jibo azadî û dadî ye
 • Ev kar, jibo demokrasiyeka rastî ye ku di jiyana rojana de jî te meşandin
 • Jibo ve jî ev rojname, jibo her fikir û ramanî re vekirî ye, her însan, netewe û oldarizan re vekirî ye. Herwiha, li ser prensîbên jorîn, bi zimaneki paqij û rast, bi agahdarî û rexneyên nû û dadî re jî vekirî ye
 • Ev rojname, ê bi giranî li ser nûçeyên rastîn û analîzên li Nemsa bisekin e û ê pirrzimanî be.

Ev kesen ku jibo aşitî, azadî, wekhewî, dadî, civata vekirî, demokrasî, pirrengî, pirrdengî û hevkariyê amade ne, em dikarin bi hev re kar bikin.